ЕФТ (Емоційно-сфокусована терапія)

Це творчий синтез ідей і методів гуманістичного та системного підходів і теорії прихильності. Цей підхід звертає особливу увагу на емоції і пропонує конкретні техніки роботи з ними.

Основні принципи ЕФТ:

  • Підвищення емоційної усвідомленості
  • Вираження емоцій
  • Підвищення емоційної регуляції
  • Рефлексію

мета терапії: самореорганізаціі емоційних схем і особистісних смислів. Тобто, метою ЕФТ є навчити клієнта визначати емоції, їхню соціальну значимість, причини щоб стати “господарем” своїх емоцій 🙂 Нам важливо, щоб клієнтам було комфортно зі своїми почуттями, щоб вони могли поринути в них з метою дослідження, для того, щоб відшукати життєві цінності, які важливі Їм.

 

Сильна сторона ЕФТ полягає в тому, що в порівнянні з іншими терапевтичними підходами, які більше використовують розмовні техніки, і не занурюються в переживання, цей підхід пропонує йти глибше. ЕФТ допомагає людям вирішувати найболючіші питання, за допомогою пробудження неприємних емоцій і їх подальшої переробки зі старих дезадаптивних емоцій в нові адаптивні емоції.

 

Теоретики емоційно-сфокусованого підходу вважають, що кожен тип емоційної реакції вимагає особливого втручання. Первинні адаптивні емоційні реакції повинні бути найбільш повно опрацьовані з метою доступу до адаптивної інформації клієнта. Первинні неадаптивні емоційні реакції повинні бути доступні і досліджені, щоб допомогти клієнту визначити головні незадоволені потреби, а потім відрегулювати і трансформувати їх завдяки новим переживанням і новим адаптивним емоціям. Вторинні реактивні емоційні реакції потребують емпатичному дослідженні, тому що вони допомагають виявити попередні їм емоції. Інструментальні емоційні реакції повинні бути досліджені в міжособистісних і, зокрема, терапевтичних відносинах з метою підвищення обізнаності про них і про механізми їх функціонування.

ЕФТ (Емоційно-сфокусована терапія) - фото № 1

Мета терапії

Самореорганізація емоційних схем і особистісних смислів. Тобто, метою ЕФТ є навчити клієнта визначати емоції, їхню соціальну значимість, причини щоб стати “господарем” своїх емоцій 🙂 Нам важливо, щоб клієнтам було комфортно зі своїми почуттями, щоб вони могли поринути в них з метою дослідження, для того, щоб відшукати життєві цінності, які важливі Їм.

 

Сильна сторона ЕФТ полягає в тому, що в порівнянні з іншими терапевтичними підходами, які більше використовують розмовні техніки, і не занурюються в переживання, цей підхід пропонує йти глибше. ЕФТ допомагає людям вирішувати найболючіші питання, за допомогою пробудження неприємних емоцій і їх подальшої переробки зі старих дезадаптивних емоцій в нові адаптивні емоції.

Теоретики емоційно-сфокусованого підходу вважають, що кожен тип емоційної реакції вимагає особливого втручання. Первинні адаптивні емоційні реакції повинні бути найбільш повно опрацьовані з метою доступу до адаптивної інформації клієнта. Первинні неадаптивні емоційні реакції повинні бути доступні і досліджені, щоб допомогти клієнту визначити головні незадоволені потреби, а потім відрегулювати і трансформувати їх завдяки новим переживанням і новим адаптивним емоціям. Вторинні реактивні емоційні реакції потребують емпатичному дослідженні, тому що вони допомагають виявити попередні їм емоції. Інструментальні емоційні реакції повинні бути досліджені в міжособистісних і, зокрема, терапевтичних відносинах з метою підвищення обізнаності про них і про механізми їх функціонування.

Сильні сторони ЕФТ можна узагальнити наступним чином:

  • ЕФТ прагне до співпраці з клієнтами та шанобливого ставлення до них
  • Стратегії роботи з клієнтом постійно уточнюються за допомогою інтенсивного аналізу психотерапевтичного процесу.
  • ЕФТ була підтверджена 30-річними емпіричними дослідженнями. Існують також дослідження самого процесу зміни особистості в ході терапії і предикторов успіху позитивних змін.
  • ЕФТ застосовна до різних проблем, що виникають в різних культурах. Але, варто зазначити, вивчення культурних і популяційних особливостей вимагає додаткових досліджень.
ЕФТ (Емоційно-сфокусована терапія) - фото № 2

Відмінна риса даного підходу – чіткість і структурованість. Терапевтичний процес розділений на етапи і стадії. Кожен етап має свою мету. Є терапевтичні техніки і прийоми досягнення цілей і рішення задач кожної стадії. При цьому є простір для спонтанності, імпровізації і емоцій терапевта.